ვაჟა ფშაველა (ნიღაბი)

ანოტაცია:

"ვაჟა ფშაველა" (ნიღაბი)

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1929 წელი

ქანდაკება