მესხიშვილის ნიღაბი

ანოტაცია:

მესხიშვილის ნიღაბი

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1930 წელი

ქანდაკება