კულებიაკინა

ანოტაცია:

კულებიაკინა

 

მუზეუმი: ი. ნიკოლაძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: ქანდაკება
პერიოდი: 1911 წელი

ქანდაკება