ტაძრის არქიტექტურული დეტალი

ანოტაცია:

აღმოჩენის ადგილივანის ქვაბები, საქართველო

ზომებისიგრძე - 52,5 სმ; სიგანე - 39,5 სმ; 

მასალანაცრისფერი ბაზალტი

აღწერილობა:  სიგრძივი მართკუთხედის ფორმის არეზე გამოსახული, სვეტებზე დაფუძნებული თაღის  ჩარჩოში მოცემული „გოლგოთას ჯვარი" ვაზის მტევნებით.

 

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XII-XIII საუკუნეები

შუა საუკუნეების ხელოვნება