დოქი (ტოლჩა)

ანოტაცია:

აღმოჩენის ადგილი:  ვანის ქვაბები, ასპინძის რაიონი, საქართველო

წარმომავლობა: ირანი

ზომები: სიმაღლე - 18,5 სმ; პირის დიამეტრი - 7,6 სმ; მუცლის დიამეტრი - 11,5 სმ; ქუსლის დიამეტრი - 6,3 სმ.

მასალა:  თეთრი თიხა, ჭიქური

აღწერილობა: თეთრი თიხის, მცენარეული მოტივებით გაფორმებული, ლურჯი საღებავით მოხატული, მოჭიქული.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XIV საუკუნე

შუა საუკუნეების ხელოვნება