ასტროლაბი

ანოტაცია:

ავტორი: აბდალ ა’იმ უმცროსი

წარმომავლობა: ირანი

ზომები: სიმაღლე - 24 სმ; სფეროს დიამეტრი - 15 სმ.

მასალა: თითბერი

აღწერილობა: დამზადებულია ქართლის მეფე ვახტანგ VI-ის (1716-1724 წწ)  შეკვეთით. თანავარსკლავედების, პლანეტების, სამყაროს მხარეების მაჩვენებლებელი წარწერები შესრულებულია ქართული მხედრულით.  

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XVIII საუკუნის 10-იანი წლები

შუა საუკუნეების ხელოვნება