ჯამი

ანოტაცია:

აღმოჩენის ადგილი:  კასპი, საქართველო

წარმომავლობა: ადგილობრივი

ზომები: სიმაღლე - 8,5 სმ; პირის დიამეტრი - 24,5 სმ; ქუსლის დიამეტრი 9 სმ.

მასალა: თიხა, ჭიქური

აღწერილობა: შიდაპირი თეთრად ანგობირებული, ამოკაწვრით ორნამენტირებული, მწვანე და ყავისფერი საღებავებით მოხატული, გამჭვირვალედ მოჭიქული. ჯამის შიდაპირზე მოცემულია ლომის გამოსახულება.

 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XII-XIII საუკუნეები

შუა საუკუნეების ხელოვნება