ცული

ანოტაცია:

აღმოჩენის ადგილი: სოფ. ოლგინსკოე (გულრიფშის მუნიციპალიტეტი), საქართველო

ზომები: სიმაღლე - 18 სმ; სიგანე - 13,5 სმ.

მასალა: რკინა

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: IV-VI საუკუნეები

შუა საუკუნეების ხელოვნება