ჯამი

ანოტაცია:

აღმოჩენის  ადგილი:  თბილისი, განჯისკარის სახელოსნო, საქართველო

ზომები სიმაღლე - 8,7 სმ; პირის დიამეტრი - 20 სმ; ქუსლის დიამეტრი 8 სმ

მასალა:  თიხა, ჭიქური

აღწერილობა: შიდაპირი თეთრად ანგობირებული, ამოკაწვრით ორნამენტირებული, მწვანე და ყავისფერი საღებავებით მოხატული, გამჭვირვალედ მოჭიქული. ჯამის შიდაპირზე მცენარეული მოტივების ფონზე გამოსახულია პროფილში მდგარი ფრინველი.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: შუა საუკუნეების ხელოვნება
პერიოდი: XII-XIII საუკუნეები

შუა საუკუნეების ხელოვნება