ძველი თბილისის კუთხე

ანოტაცია:

"ძველი თბილისის კუთხე"

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1916 წელი

გრაფიკა