შოთა რუსთაველი

ანოტაცია:

"შოთა რუსთაველი"

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1892 წელი

გრაფიკა