მანგლისი მზის ჩასვლა

ანოტაცია:

"მანგლისი მზის ჩასვლა"

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1920 წელი

გრაფიკა