გოგონა სკამზე

ანოტაცია:

"გოგონა სკამზე"

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: XX საუკუნე

გრაფიკა