ქეთევან ბენდელიანის პორტრეტი

ანოტაცია:

"ქეთევან ბენდელიანის პორტრეტი"

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1974 წელი

გრაფიკა