ბორჯომის პარკი

ანოტაცია:

"ბორჯომის პარკი"

 

მუზეუმი: მ. თოიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1919 წელი

გრაფიკა