რაჭული ქოხ-ბოსელი

ანოტაცია:

"რაჭული ქოხ-ბოსელი"

 

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1955 წელი

გრაფიკა