რომი

ანოტაცია:

"რომი"

 

მუზეუმი: უ. ჯაფარიძის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1964 წელი

გრაფიკა