თოვლი

ანოტაცია:

"თოვლი"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1972 წელი

გრაფიკა