ნარიყალა

ანოტაცია:

"ნარიყალა"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1973 წელი

გრაფიკა