ძველი თბილისის კუთხე დილა

ანოტაცია:

"ძველი თბილისის კუთხე. დილა"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1964 წელი

გრაფიკა