ძველი თბილისის კუთხე

ანოტაცია:

"ძველი თბილისის კუთხე"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1973 წელი

გრაფიკა