თბილისი სარეცხი

ანოტაცია:

თბილისი სარეცხი

 

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1973 წელი

გრაფიკა