შემოდგომა თბილისში

ანოტაცია:

"შემოდგომა თბილისში"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1975 წელი

გრაფიკა