სახლი ავლევის ქუჩაზე

ანოტაცია:

"სახლი ავლევის ქუჩაზე"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1968 წელი

გრაფიკა