აია სოფია

ანოტაცია:

"აია სოფია"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1927 წელი

გრაფიკა