ზღაპარი

ანოტაცია:

"ზღაპარი"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1927 წელი

გრაფიკა