მილანი

ანოტაცია:

"მილანი"

 

მუზეუმი: ე. ახვლედიანის სახლ-მუზეუმი
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1922 წელი

გრაფიკა