ნავები

ანოტაცია:

ი. ფარჯიანი

”ნავები"

38,5 x45,5 , ქაღალდი, შერეული ტექნიკა

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1985 წელი

გრაფიკა