ჩემო სამშობლო მხარეო

ანოტაცია:

ლ. ზამბახიძე

სერიიდან ”ჩემო სამშობლო მხარეო"

60 x65, ქაღალდი, შერეული ტექნიკა

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1990 წელი

გრაფიკა