ღამურა

ანოტაცია:

თ. მურვანიძე

კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისათვის ”ღამურა"

48 x 31, ქაღალდი, გუაში

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1980 წელი

გრაფიკა