ყასაბი

ანოტაცია:

დ. თავაძე

”ყასაბი", კოსტიუმის ესკიზი სპექტაკლისათვის ”ესპანელი მღვდელი"

46 x 23 ქაღალდი, გუაში

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1954 წელი

გრაფიკა