ქალის პორტრეტი

ანოტაცია:

ს. ქობულაძე

”ქალის პორტრეტი"

24 x21, ლითოგრაფია

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1936 წელი

გრაფიკა