მარინა იაშვილის პორტრეტი

ანოტაცია:

ვ. შუხაევი

მარინა იაშვილის პორტრეტი

80 x 56,5, ქაღალდი, სანგინა

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1949 წელი

გრაფიკა