ცეკვა სვანური

ანოტაცია:

რ. თარხან-მოურავი

"ცეკვა სვანური"

29 x20, ლითოგრაფია

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1957 წელი

გრაფიკა