სიღნაღი

ანოტაცია:

პ. ბლიოტკინი

სიღნაღი"

39 x34, ქაღალდი, აკვარელი

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1961 წელი

გრაფიკა