იმერეთი

ანოტაცია:

კ.ზდანევიჩი

”იმერეთი"

59 x81, ქაღალდი, გუაში

 

მუზეუმი: ეროვნული გალერეა
ფონდი: გრაფიკა
პერიოდი: 1963 წელი

გრაფიკა