ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან

ანოტაცია:

თბილისი, ლენინის მოედანი, ხედი სამხრეთ-აღმოსავლეთიდან.

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1935 წელი

კინო-ფოტო