ძველი თბილისის ერთ-ერთი კუთხე

ანოტაცია:

ძველი თბილისის ერთ-ერთი კუთხე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1930 წელი

კინო-ფოტო