თბილისი, დინამოს სტადიონის ფასადის ფრაგმენტი

ანოტაცია:

თბილისი, დინამოს სტადიონის ფასადის ფრაგმენტი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1940 წელი

კინო-ფოტო