მიცვალებულის პურები

ანოტაცია:

მიცვალებულის პურები (ქელეხი).

თუშეთი, სოფელი ომალო. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1931 წელი

კინო-ფოტო