ბავშვი აკვანში

ანოტაცია:

ბავშვი აკვანში.

ხევი, ყაზბეგი

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1930 წელი

კინო-ფოტო