კარაქის შედღვება

ანოტაცია:

კარაქის შედღვება.

ხევი. სოფ. გერგეტი. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1930 წელი

კინო-ფოტო