ოქროს თასი

ანოტაცია:

ოქროს თასი 

ყორღანი XVII, თრიალეთი. 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1938 წელი

კინო-ფოტო