ახალი ათონი. ზედა ახალი ათონი

ანოტაცია:

ახალი ათონი. ზედა ახალი ათონი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო