ტიფლისი. მეჩეთი და ხიდი მეიდანზე

ანოტაცია:

ტიფლისი. მეჩეთი და ხიდი მეიდანზე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო