ქართველი მუსიკოსები ეროვნულ ტანსაცმელში

ანოტაცია:

ქართველი მუსიკოსები ეროვნულ ტანსაცმელში 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო