აკადემიკოსი ბ.კუფტინი ქიმიურ ლაბორატორიაში

ანოტაცია:

აკადემიკოსი ბ.კუფტინი ქიმიურ ლაბორატორიაში 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1941 წელი

კინო-ფოტო