შამილი

ანოტაცია:

შამილი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წელი

კინო-ფოტო