ტიფლისი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი

ანოტაცია:

ტიფლისი. საკრებულოს სხდომათა დარბაზი 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო