გურული ქალი უკრავს ჩონგურზე

ანოტაცია:

გურული ქალი უკრავს ჩონგურზე 

მუზეუმი: საქართველოს მუზეუმი
ფონდი: კინო-ფოტო
პერიოდი: 1870-1916 წლები

კინო-ფოტო